ਸੰਪਰਕ

ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ

Address

ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 1-ਬੀ ਖੇਤਰ 27-ਏ ਮੱਧਿਆ ਮਾਰਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – 160019

PBX No

0172-2651094/2655805

ਕੋਈ ਫੈਕਸ:

2651176/2654430/2656526/2657526/2642385